Personlig assistans innebär att ett antal personer hjälper dig med sådant som du inte kan göra själv. Syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på det sätt du vill med hjälp av personliga assistenter.

Assistenternas uppdrag går ut på att hjälpa dig med det som kallas grundläggande behov. Det kan vara att du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning. Du kan också beviljas hjälp med att ta hand om ditt hem, förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter.

Assistansen ska vara utformad efter dig och dina behov och du har möjlighet att själv välja vem som ska vara din assistent genom din assistansanordnare.

Vem har rätt till personlig assistans?

Både vuxna och barn kan få personlig assistans men ett krav för att kunna ansöka om assistans är att du har en omfattande funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp med grundläggande behov. Du kan inte ansöka om personlig assistans efter att du fyllt 65 år. Om det är så att ditt behov understiger 20 timmars hjälp i veckan så är det kommunens LSS-handläggare som bedömer och beviljar personlig assistans. Om ditt behov av hjälp överstiger 20 timmar i veckan så är det försäkringskassan som ska bedöma din rätt till hjälp med personlig assistans. Bedömningen av din rätt till personlig assistans görs således antingen av din kommun eller försäkringskassan.

Vi är valbara i hela Sverige!

Om utredningen som handläggaren genomfört visar att du har rätt till assistans så har du möjlighet att välja Assistans & Hemtjänst som din assistansanordnare. Vi erbjuder hjälp med personlig assistans i hela Sverige och är även behjälpliga vid rekrytering av assistenter åt dig. Vi vill att du ska känna dig inkluderad och respekterad i din omvårdnad och därför erbjuder vi alltid möjligheten att delta vid rekryteringen av assistenter som ska hjälpa dig i vardagen. Du har också möjlighet att vara med och besluta om vem du vill ha som assistent. Det är viktigt att din assistans blir så bra den kan utifrån dina förutsättningar och vi hjälper dig gärna genom hela processen att välja personlig assistent.

Aktiviteter

För oss är det viktigt att du får dina behov tillgodosedda och att du ges möjlighet att påverka utformningen av din assistans. Vi värnar därför om att rekrytera assistenter som är måna om ditt välbefinnande samt att du ges möjlighet till att utföra sociala aktiviteter som bidrar till livsglädje. Det kan vara att bowla eller gå på bio, se en fotboll- eller hockeymatch, åka ut på en utflykt, gå på museum, njuta av en god fika eller någon annan värdefull aktivitet för dig.

Krångligt att ansöka?

Det behöver det inte vara! Vi hjälper dig genom hela processen från att ansöka om personlig assistans, ansöka om utökat beslut eller omprövning av beslut. 


Kort bindningstid

Vårt sätt att bedriva personlig assistans genomsyras av att ha ditt bästa för ögonen. Du ska känna dig respekterad och vilja stanna hos oss. Om du mot förmodan inte skulle vilja stanna så ser vi ingen anledning att ”hålla kvar” dig med avtal där du har lång uppsägningstid. Vi är därför flexibla och har endast en månads uppsägningstid. 

kontakta oss

Så går processen till

1. Uppstarts möte

Vi bokar in ett första möte där vi går igenom allt tillsammans och ser var du befinner dig i processen.

2. Har beslut

Om du redan har ett beslut om rätt till personlig assistans ser vi till att komma igång så snart du önskar. Vi sätter upp en plan för uppstarten med ditt bästa i fokus.

3. Saknar beslut

Om du saknar ett beslut och önskar vår hjälp med ansökan om personlig assistans så hjälper vi dig med det i hopp om att du ska få den hjälp du har behov av med hjälp av vår kompetens och erfarenhet.

Hör av dig!

Vi besvarar gärna eventuella frågor och funderingar. Fyll i formuläret nedan, eller ring oss på telefonnummer 0760-199820 Kontakt via e-post: kontakt@assistansochhemtjanst.se