Integritetspolicy

På Assistans och hemtjänst Sverige AB vill vi att du ska veta att vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt. Vi vill informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Informationsinsamling

När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär via hemsidan så fyller du i dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna återkoppla och besvara dina frågor. Efter att vi kommit i kontakt raderas uppgifterna som du lämnat i kontaktformuläret. Om vi inte får kontakt med dig efter tredje försöket så raderas uppgifterna du lämnat via kontaktformuläret på hemsidan.

Hur används dina personuppgifter?

Assistans och hemtjänst är mån om att skydda din integritet när du besöker vår hemsida. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som görs när du besöker hemsidan och nyttjar Assistans och hemtjänsts tjänster, samt vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det Assistans och hemtjänst Sverige AB med organisationsnummer 559115–8489, som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Via kontaktformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Assistans och hemtjänst. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att efterkomma din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Assistans och hemtjänst använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet. 

Under inga omständigheter hyr vi ut, säljer eller delar med oss av dina adress- eller e-postuppgifter till något annat företag för användning i deras marknadsföring.

Vi använder informationen för att kunna fullfölja vårt arbete och leverera tjänster till våra kunder.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Assistans och hemtjänst har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Dina rättigheter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Assistans och hemtjänst på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som Assistans och hemtjänst har registrerade om dig.

Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar ta emot fortsatt information från Assistans och hemtjänst. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Assistans och hemtjänst kan ha mot dig.

För att kunna tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Assistans och hemtjänst. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa dina önskemål enligt följande:

Via epost till kontakt@assistansochhemtjanst.se

Du har även rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan läsa mer om klagomål här. Precis som Integritetsskyddsmyndigheten vill vi att du kontaktar oss först om du tycker att vi gjort något fel så kan vi utreda vad som hänt och försöka åtgärda det.

Användning av cookies

Så gott som alla webbplatser använder cookies och de flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt.

Vissa tredjepartscookies ligger inte under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, som Facebook och Instagram, och ger användare möjlighet att dela innehåll från webbplatsen direkt till sitt sociala flöde. Vi använder också tredjepartscookies som utför spårning för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring i andra kanaler till dig. Detta styr du över hos respektive nätverk (Facebook, Google, Instagram).

Du bestämmer själv om din webbläsare ska godkänna cookies eller inte. Hjälpdelen i verktygsfältet i de flesta webbläsare visar hur du förhindrar din webbläsare att acceptera nya cookies.

Du kan läsa mer här om hur Assistans och hemtjänst behandlar cookies (elektronisk information om ditt besök på hemsidan).