Hemtjänst innebär hjälp med omvårdnad- och serviceinsatser utifrån ett biståndsbeslut. Inom hemtjänsten finns det många olika former av insatser att få hjälp med. Det kan handla om praktiska saker i hemmet, såsom städning, tvätt, strykning, inköp, medfölje till vårdbesök/kyrkobesök, trygghetslarm, promenader, social tid.

Hemtjänst kan även innehålla hjälp med personlig omvårdnad som förberedelse av- och hjälp vid måltider, påklädning, dusch och toalettbesök. Vilka insatser du beviljas beslutar kommunens biståndshandläggare utifrån den information du delger handläggaren och utifrån det behov du har.

Hur får jag hemtjänst?

För att få hemtjänst behöver du eller någon du anförtror kontakta biståndshandläggare i din kommun och förklara ditt behov av stöd. Biståndshandläggaren tar del av dina behov och önskemål. Därefter ska handläggaren presentera valbara utförare som kan hjälpa dig med de insatser som handläggaren godkänt. Det kostar inget extra att välja Assistans & Hemtjänst som din hemtjänstutförare. Det är samma avgift oavsett hemtjänstutförare.

När du informerar handläggaren om att du väljer Assistans & Hemtjänst som din hemtjänstutförare skickar handläggaren ditt biståndsbeslut till oss. Vi bokar in ett hembesök med dig där vi går igenom hur du önskar att insatserna ska utföras, under vilka dagar och klockslag. Vi skriver en genomförandeplan med dig där dina önskemål framgår. Genomförandeplanen är också ett arbetsverktyg som ska läsas av de medarbetare som ska utföra insatserna.

För oss är det självklart att du ska känna dig lyssnad på, respekterad och inkluderad i de insatser som utförs. Därför får du en kontaktperson som du eller dina närstående alltid kan vända er till, om ni har några idéer, frågor eller synpunkter kring vår verksamhet. Tillsammans med din kontaktperson – och i dialog med dig – lägger vi upp dina dagsrutiner så att hemtjänsten passar dig på bästa sätt!

Vad kan vi erbjuda dig?

  • En liten arbetsgrupp för en bättre kontinuitet
  • En egen kontaktperson
  • En hjälp som utformas utifrån dina behov
  • Utbildade och erfarna medarbetare

Runt dig ska det finnas välkända människor, som bryr sig om dig och är experter! För att ge dig en kontinuerlig omsorg, får du och dina anhöriga en kontaktperson. Kontaktpersonen är den medarbetare som utför merparten av insatserna hos dig och som har ett extra ansvar för dig, vilket ska bidra till ökad trygghet för dig. Vi ser också alltid till att vi har ett bra samarbete med vårdcentralerna i kommunen och med arbetsterapeut, dietist och fysioterapeut. Vi underlättar alla kontakterna för dig, så att du får ännu bättre vård och omsorg som helhet.

Önskar du komma i kontakt med oss, fyll i formuläret nedan, eller ring oss på telefonnummer 0760-199820 Kontakt via e-post: kontakt@assistansochhemtjanst.se